Kategoria: Przetargi

Umowa na budowę Broniewskiego

W czwartek 30 marca władze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie podpisały umowę z firmą Efekt sp. z.o.o. na budowę ul. Broniewskiego w nowym przebiegu. Koszt inwestycji to 8, 487 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2024 r.

Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem

W styczniu 2022 została popisana umowa na realizację projektu Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (na odcinku od SP w Ruścu do trasy S8) w ramach ZIT. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

W zakres prac wchodzi przebudowa drogi 3102W dobudowanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość umowy wynosi 1.869.600,00 zł. Termin realizacji do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Źródło: facebook.com

Cztery kilometry ścieżek rowerowych w gminie Grodzisk

Firma P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT podpisała umowę na wykonanie czterech kilometrów dróg rowerowych. Ścieżki powstaną:

  • Wzdłuż ul. Bałtyckiej i Wspólnej od tunelu PKP w Grodzisku Mazowieckim do Kraśniczej Woli, wzdłuż
  • Przy drodze powiatowej 1509W od drogi wojewódzkiej DW579 do Chrzanowa Małego
  • Obok drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej

 Koszt całej inwestycji to 7,3 mln zł.

Źródło: grodzisknews.pl i wpr24.pl

Nowe drogi rowerowe w Grodzisku Mazowieckim

Droga rowerowa

Gmina Grodziska Mazowieckiego chce wybudować cztery kilometry nowych dróg rowerowych. Firma Efekt bierze udział w przetargu i złożyła najniższą ofertę (ok. 7,3 ml złotych)

Planowane nowe drogi rowerowe

  • budowę 110 metrów ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki (DW 579) od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej w Grodzisku;
  • budowę  500-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1509W (Chrzanów – Żuków – Czubin) od skrzyżowania z DW579 w Natolinie do rzeki
  • budowę 730-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1509W od rzeki do skrzyżowania z drogą gminną 150212
  • budowę 850-metrowego odcinka ścieżki wzdłuż ulicy Bałtyckiej od tunelu PKP do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Wólce Grodziskiej wraz z gruntowną przebudową oświetlenia
  • budowę blisko 300-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1507W
  •  budowę 1,5-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1507W od działki 63/4 w Wólce Grodziskiej do skrzyżowania z drogą gminną 150210 w Kraśniczej Woli
  •  budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1509W od skrzyżowania z DW579 do skrzyżowania z drogą gminną 150212 w Natolinie.

Źródło: grodzisknews.pl

Przebudowa ul. Krakowskiej w Milanówku

Znak drogowy, uwaga roboty drogowe

Firma Efekt wygrała przetarg na przebudowę ulicy Krakowskiej w Milanówku. Przebudowa obejmie wyprofilowanie jezdni, ułożenie nowej nakładki z betonu asfaltowego i ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych na miejscach postojowych. W przebudowie zostanie wykorzystana istniejąca nawierzchnia.  Całość inwestycji wyniesie 799, 5 tys. zł.

Źródło grodzisknews.pl

Modernizacja ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym

Firma Efekt została wybrana, jako wykonawca remontu 1,5 km odcinka ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym. Zamówienie dotyczy modernizacji nawierzchni fragmentu drogi 1507W (od ul. Srebrnej do ul. Bursztynowej). Firma Efekt wykona frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ścieralnej mieszanki grypsowo-mastyksowej, utwardzenie pobocza oraz wykonanie zjazdów do posesji. Całość inwestycji będzie kosztować 1,49 mln zł.  

Źródło: grodzisknews.pl

Dwie umowy na przebudowę dróg w Błoniu

Prezes Waldemar Brudnowski i Burmistrz Błonia Zenon Reszka

5 sierpnia zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Prezesem Waldemarem Brudnowskim, a Burmistrzem Błonia Zenonem Reszką.

Pierwsza umowa na przebudowę drogi gminnej – ulicy Gwiaździstej w Bieniewicach na odcinku od ul. Purzyckiego do ul. Wesołej. Wartość inwestycji wynosi 613 tys. zł.

Druga umowa dotyczy przebudowy ulic Jana Pawła II i Okrzei w Błoniu i wartość tej inwestycji wynosi 553,5 tys. zł

Źródło: blonie.pl

Przebudowa drogi powiatowej Żelechów – Kaleń

Znak drogowy, uwaga roboty drogowe

Firma EFEKT wygrała przetarg na przebudowę ul. Długiej biegnącej od Żelchowa w stronę Kaleni. Zamówienie odejmuje remont 737 metrowego odcina drogi 1519W. Podczas prac zostanie sfrezowana stara nawierzchnia, ułożona warstwa podbudowy z kruszywa oraz warstwa wiążąca z betonu-asfaltowego. W zakresie prac wykonane zastanie utwardzenie poboczy, przebudowę zjazdów asfaltowych, zjazdów z kruszywa i wymianę przepustu pod drogą

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 589 000 złotych.

Źródło: grodzisknews.pl