Kategoria: Przetargi

Cztery kilometry ścieżek rowerowych w gminie Grodzisk

Firma P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT podpisała umowę na wykonanie czterech kilometrów dróg rowerowych. Ścieżki powstaną:

  • Wzdłuż ul. Bałtyckiej i Wspólnej od tunelu PKP w Grodzisku Mazowieckim do Kraśniczej Woli, wzdłuż
  • Przy drodze powiatowej 1509W od drogi wojewódzkiej DW579 do Chrzanowa Małego
  • Obok drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej

 Koszt całej inwestycji to 7,3 mln zł.

Źródło: grodzisknews.pl

Nowe drogi rowerowe w Grodzisku Mazowieckim

Droga rowerowa

Gmina Grodziska Mazowieckiego chce wybudować cztery kilometry nowych dróg rowerowych. Firma Efekt bierze udział w przetargu i złożyła najniższą ofertę (ok. 7,3 ml złotych)

Planowane nowe drogi rowerowe

  • budowę 110 metrów ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki (DW 579) od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej w Grodzisku;
  • budowę  500-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1509W (Chrzanów – Żuków – Czubin) od skrzyżowania z DW579 w Natolinie do rzeki
  • budowę 730-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1509W od rzeki do skrzyżowania z drogą gminną 150212
  • budowę 850-metrowego odcinka ścieżki wzdłuż ulicy Bałtyckiej od tunelu PKP do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Wólce Grodziskiej wraz z gruntowną przebudową oświetlenia
  • budowę blisko 300-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1507W
  •  budowę 1,5-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1507W od działki 63/4 w Wólce Grodziskiej do skrzyżowania z drogą gminną 150210 w Kraśniczej Woli
  •  budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1509W od skrzyżowania z DW579 do skrzyżowania z drogą gminną 150212 w Natolinie.

Źródło: grodzisknews.pl

Modernizacja ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym

Firma Efekt została wybrana, jako wykonawca remontu 1,5 km odcinka ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym. Zamówienie dotyczy modernizacji nawierzchni fragmentu drogi 1507W (od ul. Srebrnej do ul. Bursztynowej). Firma Efekt wykona frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ścieralnej mieszanki grypsowo-mastyksowej, utwardzenie pobocza oraz wykonanie zjazdów do posesji. Całość inwestycji będzie kosztować 1,49 mln zł.  

Źródło: grodzisknews.pl

Dwie umowy na przebudowę dróg w Błoniu

Prezes Waldemar Brudnowski i Burmistrz Błonia Zenon Reszka

5 sierpnia zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Prezesem Waldemarem Brudnowskim, a Burmistrzem Błonia Zenonem Reszką.

Pierwsza umowa na przebudowę drogi gminnej – ulicy Gwiaździstej w Bieniewicach na odcinku od ul. Purzyckiego do ul. Wesołej. Wartość inwestycji wynosi 613 tys. zł.

Druga umowa dotyczy przebudowy ulic Jana Pawła II i Okrzei w Błoniu i wartość tej inwestycji wynosi 553,5 tys. zł

Źródło: blonie.pl

Przebudowa drogi powiatowej Żelechów – Kaleń

Znak drogowy, uwaga roboty drogowe

Firma EFEKT wygrała przetarg na przebudowę ul. Długiej biegnącej od Żelchowa w stronę Kaleni. Zamówienie odejmuje remont 737 metrowego odcina drogi 1519W. Podczas prac zostanie sfrezowana stara nawierzchnia, ułożona warstwa podbudowy z kruszywa oraz warstwa wiążąca z betonu-asfaltowego. W zakresie prac wykonane zastanie utwardzenie poboczy, przebudowę zjazdów asfaltowych, zjazdów z kruszywa i wymianę przepustu pod drogą

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 589 000 złotych.

Źródło: grodzisknews.pl

Wygrany przetarg na przebudowę ulicy Józefowskiej w gminie Brwinów

Firma EFEKT wygrała przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3110W. Podczas remontu drogi przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników. Zainstalowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Zostanie wykonane odwodnienie drogi: rów chłonno-odparpowywujący. Przebudowa ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 377 600,00 złotych.

Źródło: WPR24.pl

Przebudowa ul. Spółdzielczej w Milanówku

Piotr Remiszewski - Burmistrz Miasta Milanówka, Krzysztof Brudnowski - Członek Zarządu Firmy Efekt
foto: Facebook/Piotr Remiszewski – Burmistrz Miasta Milanówka

Firma P.P.U.H. Efekt podpisała umowę na przebudowę ul. Spółdzielczej w Milanówku, koszt inwestycji wyniesie niecałe 200 tys. zł. Podczas przebudowy zostanie ułożona nakładka asfaltowa i wymienione zostaną hydranty, kratki ściekowe, włazy od studzienek rewizyjnych i skrzynki od zasuw.  W ramach inwestycji zostanie wykonane ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralo-bitumicznych, wymiana krawężników na nowe i wzmocnienie poboczy kruszywem.

Źródło: https://grodzisknews.pl/jest-umowa-na-przebudowe-ul-spoldzielczej/