Nawierzchnie kolorowe

CZY ASFALT ZAWSZE MUSI BYĆ CZARNY?

Proponujemy pomoc w zakresie projektowania, produkcji i wbudowania kolorowej mieszanki.

Pod względem architektonicznym i estetycznym indywidualnie ustalana kolorystyka asfaltu, jako forma sygnalizacji w drogownictwie  odgrywa coraz większą,  ważniejszą rolę. Pionierami w tym zakresie były Francja, Anglia i państwa Beneluksu, którym w związku z posiadaniem częściowo kolorowych asfaltowych nawierzchni autostrad i ścieżek rowerowych przypisywano większe możliwości rozwoju. Dodatkowymi walorami tych rozwiązań jest ich trwałość, łatwość w utrzymaniu i odporność na wpływ warunków atmosferycznych.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Zastosowanie kolorowych nawierzchni bardzo korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu    

 segregacja ruchu na skrzyżowaniach – wyraźne oznaczenie pasów dla skręcających

poprawia czytelność i rozpoznawalność skrzyżowania, redukuje błędne zachowania kierowców i usprawnia funkcjonowanie skrzyżowania,

  – uspokojenie ruchu – zmiana koloru nawierzchni w rejonie skrzyżowań bez sygnalizacji

świetlnej i innych newralgicznych miejscach może okazać się skutecznym rozwiązaniem,

– separacja ruchu rowerowego od ruchu samochodowego

– zastosowanie kolorowych ścieżek rowerowych kontrastujących z jezdnią podnosi nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort jazdy rowerzystów,

 – wprowadzenie priorytetów dla autobusów i taksówek – stosowanie kolorowych pasów dla pojazdów uprzywilejowanych jest skutecznym środkiem ograniczającym dostęp dla pozostałych użytkowników

 – poprawienie widoczności – kolorowe nawierzchnie odbijają od 25-100% światła. Wpływa to na poprawę widoczności na drodze szczególnie w tunelach i podczas jazdy nocą.

ATRAKCYJNE NARZĘDZIE W RĘKACH ARCHITEKTÓW

Umiejętne dostosowanie koloru nawierzchni do otoczenia pozwala osiągnąć rozwiązania o wysokich walorach estetycznych.   Stosowanie kolorowych nawierzchni może stać się atrakcyjnym narzędziem w rękach architektów, nawet przy projektowaniu reprezentacyjnych obiektów miejskich

Kolorowe nawierzchnie znajdują także  zastosowanie w następujących miejscach:

 • reprezentacyjne place miejskie
 • pasy dla skręcających
 • pasy postojowe
 • zatoki autobusowe
 • postoje taksówek
 • ścieżki rowerowe
 • pobocza
 • alejki parkowe
 • kładki dla pieszych
 • parkingi
 • place zabaw
 • lunaparki
 • boiska sportowe