Podziękowania od Zarządu Dróg Miejskich

Umowa na budowę Broniewskiego

W czwartek 30 marca władze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie podpisały umowę z firmą Efekt sp. z.o.o. na budowę ul. Broniewskiego w nowym przebiegu. Koszt inwestycji to 8, 487 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2024 r.

UE

Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 919 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 2021-07-01 do 2021-12-31

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej proekologicznej technologii budowy dróg pod nazwą EkoRoad. Technologia wykonania nawierzchni EkoRoad łączy w sobie najlepsze cechy nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z betonu cementowego. Jako gotowy produkt powstanie innowacyjna nawierzchnia przeznaczona dla ruchu drogowego pojazdów, szczególnie odporna na czynniki środowiskowe oraz obciążenie ruchem ciężkim w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych. Przeznaczeniem nawierzchni są konstrukcje drogowe miejskie i zamiejskie szczególnie narażone na niszczenie od ruchu pojazdów ciężkich, np. przystanki autobusowe, dojazdy do skrzyżowań, strefy ruchu powolnego oraz hamowania, nawierzchnie zajezdni autobusowych, jezdnie manewrowe na terenach centrów logistycznych obejmujące nawierzchnie dla wózków widłowych i kontenerowych. Innowacyjnym atutem nowej technologii wykonania nawierzchni jest jej pozytywny wpływ na środowisko za sprawą wspierania procesów oczyszczenia powietrza z tlenków azotu NO oraz NO2.  Przy opracowywaniu technologii produkcji elementów składowych nawierzchni EkoRoad zastosowano także możliwość zmiany tradycyjnie stosowanej w tego typu rozwiązaniach wody zarobowej wodociągowej na wodą opadową wspierając tym samym naturalną retencję wody.

Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem

W styczniu 2022 została popisana umowa na realizację projektu Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (na odcinku od SP w Ruścu do trasy S8) w ramach ZIT. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

W zakres prac wchodzi przebudowa drogi 3102W dobudowanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość umowy wynosi 1.869.600,00 zł. Termin realizacji do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Źródło: facebook.com

Nowy Prezesem Zarządu spółki P.P.U.H. EFEKT

Od 1 stycznia 2022 roku Krzysztof Brudnowski został nowym Prezesem Zarządu spółki P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT. Zastąpił na tym stanowisku Waldemara Brudnowskiego, który obecnie piastuje stanowisko prokurenta.

Nowym wiceprezesem spółki P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT został Rafał Brudnowski.

Cztery kilometry ścieżek rowerowych w gminie Grodzisk

Firma P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT podpisała umowę na wykonanie czterech kilometrów dróg rowerowych. Ścieżki powstaną:

  • Wzdłuż ul. Bałtyckiej i Wspólnej od tunelu PKP w Grodzisku Mazowieckim do Kraśniczej Woli, wzdłuż
  • Przy drodze powiatowej 1509W od drogi wojewódzkiej DW579 do Chrzanowa Małego
  • Obok drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej

 Koszt całej inwestycji to 7,3 mln zł.

Źródło: grodzisknews.pl i wpr24.pl

Nowe drogi rowerowe w Grodzisku Mazowieckim

Droga rowerowa

Gmina Grodziska Mazowieckiego chce wybudować cztery kilometry nowych dróg rowerowych. Firma Efekt bierze udział w przetargu i złożyła najniższą ofertę (ok. 7,3 ml złotych)

Planowane nowe drogi rowerowe

  • budowę 110 metrów ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki (DW 579) od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej w Grodzisku;
  • budowę  500-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1509W (Chrzanów – Żuków – Czubin) od skrzyżowania z DW579 w Natolinie do rzeki
  • budowę 730-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1509W od rzeki do skrzyżowania z drogą gminną 150212
  • budowę 850-metrowego odcinka ścieżki wzdłuż ulicy Bałtyckiej od tunelu PKP do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Wólce Grodziskiej wraz z gruntowną przebudową oświetlenia
  • budowę blisko 300-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1507W
  •  budowę 1,5-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1507W od działki 63/4 w Wólce Grodziskiej do skrzyżowania z drogą gminną 150210 w Kraśniczej Woli
  •  budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1509W od skrzyżowania z DW579 do skrzyżowania z drogą gminną 150212 w Natolinie.

Źródło: grodzisknews.pl

Przebudowa ul. Krakowskiej w Milanówku

Znak drogowy, uwaga roboty drogowe

Firma Efekt wygrała przetarg na przebudowę ulicy Krakowskiej w Milanówku. Przebudowa obejmie wyprofilowanie jezdni, ułożenie nowej nakładki z betonu asfaltowego i ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych na miejscach postojowych. W przebudowie zostanie wykorzystana istniejąca nawierzchnia.  Całość inwestycji wyniesie 799, 5 tys. zł.

Źródło grodzisknews.pl

Modernizacja ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym

Firma Efekt została wybrana, jako wykonawca remontu 1,5 km odcinka ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym. Zamówienie dotyczy modernizacji nawierzchni fragmentu drogi 1507W (od ul. Srebrnej do ul. Bursztynowej). Firma Efekt wykona frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ścieralnej mieszanki grypsowo-mastyksowej, utwardzenie pobocza oraz wykonanie zjazdów do posesji. Całość inwestycji będzie kosztować 1,49 mln zł.  

Źródło: grodzisknews.pl