NAWIERZCHNIE Z ASFALTU MODYFIKOWANEGO GUMĄ – CICHE I BEZPIECZNE

PPUH Efekt Sp. z o.o – producent materiałów drogowych wdrożył nowoczesną metodę produkcji asfaltu o ulepszonych właściwościach użytkowych z zastosowaniem rozdrobnionej gumy pochodzącej z recyklingu zużytych opon samochodowych.  Materiał ten okazał się idealnym do budowy cichych i trwałych nawierzchni a jego zastosowanie w mieszankach o odpowiedniej strukturze pozwala na redukcję hałasu o 3-6 decybeli przyczyniając się do znacznej poprawy komfortu jazdy i do zmniejszania szkodliwego dla środowiska hałasu komunikacyjnego.

Dodatkowo, nawierzchnie charakteryzują się zwiększoną odpornością na spękania, starzenie i działanie czynników klimatycznych, w szczególności niskich temperatur. Gwarantuje to większą trwałość nawierzchni, a tym samym zmniejsza koszty jej eksploatacji poprzez zmniejszenie nakładów na remonty i utrzymanie dróg. Nie bez znaczenia jest także efekt ekologiczny. 1 km drogi asfaltowej modyfikowanej gumą pozwala na zagospodarowanie nawet od 400 do 1200 zużytych opon samochodowych

 Ekologiczny asfalt to nowość na polskim rynku a zastosowanie rozdrobnionej gumy z recyklingu opon samochodowych, jako materiału służącego do poprawy jakości nawierzchni asfaltowych, jest przykładem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych