JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA O ULEPSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH UŻYTKOWYCH

W poszukiwaniu optymalnej technologii, która oferowałaby  korzystny stosunek efektów do kosztów,  Firma Efekt w roku 2012 rozpoczęła  nowoczesną metodę produkcji asfaltu o ulepszonych właściwościach użytkowych. Mieszanka mineralno bitumiczna SMA 16 JENA, (Jednowarstwowa Nawierzchnia Asfaltowa)   o nieciągłym uziarnieniu, wykonana z kruszyw łamanych  i  stosunkowo grubej otoczce asfaltowej na ziarnach kruszywa, przeznaczona jest do zastosowania w warstwie ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej.   Technologia wykorzystania  oprócz standardowego asfaltu   także granulatu z destruktu asfaltowego do polepszania jakości dróg asfaltowych świetnie wpisuje się w tę tendencję ograniczenia negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko naturalne. Recykling pochodzącego z frezowania asfaltu znacznie obniża koszty energii i emisję CO2. W połączeniu z niskimi kosztami recykling jest ważnym celem środowiskowym, gospodarczym i przemysłowym. Produkcja ponownie użytego asfaltu to czysty i bezpieczny proces

Zalety mieszanki SMA 16 JENA:

 – używamy dla warstwy wiążącej i ścieralnej  za jednym przejściem zestawu  jednocześnie,

– otrzymujemy nawierzchnię  bardziej odporna na starzenie

– w wysokich temperaturach mieszanka posiada dużą odporność na deformacje

– w niskich” temperaturach mieszanka posiada  dużą wytrzymałość na rozciąganie