Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem

lut 7, 2022 Przetargi

W styczniu 2022 została popisana umowa na realizację projektu Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (na odcinku od SP w Ruścu do trasy S8) w ramach ZIT. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

W zakres prac wchodzi przebudowa drogi 3102W dobudowanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość umowy wynosi 1.869.600,00 zł. Termin realizacji do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Źródło: facebook.com

Przez admin