Modernizacja ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym

sie 25, 2021 Przetargi

Firma Efekt została wybrana, jako wykonawca remontu 1,5 km odcinka ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym. Zamówienie dotyczy modernizacji nawierzchni fragmentu drogi 1507W (od ul. Srebrnej do ul. Bursztynowej). Firma Efekt wykona frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ścieralnej mieszanki grypsowo-mastyksowej, utwardzenie pobocza oraz wykonanie zjazdów do posesji. Całość inwestycji będzie kosztować 1,49 mln zł.  

Źródło: grodzisknews.pl

Przez admin