Miesiąc: sierpień 2021

Nowe drogi rowerowe w Grodzisku Mazowieckim

Droga rowerowa

Gmina Grodziska Mazowieckiego chce wybudować cztery kilometry nowych dróg rowerowych. Firma Efekt bierze udział w przetargu i złożyła najniższą ofertę (ok. 7,3 ml złotych)

Planowane nowe drogi rowerowe

  • budowę 110 metrów ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki (DW 579) od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej w Grodzisku;
  • budowę  500-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1509W (Chrzanów – Żuków – Czubin) od skrzyżowania z DW579 w Natolinie do rzeki
  • budowę 730-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1509W od rzeki do skrzyżowania z drogą gminną 150212
  • budowę 850-metrowego odcinka ścieżki wzdłuż ulicy Bałtyckiej od tunelu PKP do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Wólce Grodziskiej wraz z gruntowną przebudową oświetlenia
  • budowę blisko 300-metrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1507W
  •  budowę 1,5-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1507W od działki 63/4 w Wólce Grodziskiej do skrzyżowania z drogą gminną 150210 w Kraśniczej Woli
  •  budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1509W od skrzyżowania z DW579 do skrzyżowania z drogą gminną 150212 w Natolinie.

Źródło: grodzisknews.pl

Przebudowa ul. Krakowskiej w Milanówku

Znak drogowy, uwaga roboty drogowe

Firma Efekt wygrała przetarg na przebudowę ulicy Krakowskiej w Milanówku. Przebudowa obejmie wyprofilowanie jezdni, ułożenie nowej nakładki z betonu asfaltowego i ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych na miejscach postojowych. W przebudowie zostanie wykorzystana istniejąca nawierzchnia.  Całość inwestycji wyniesie 799, 5 tys. zł.

Źródło grodzisknews.pl

Modernizacja ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym

Firma Efekt została wybrana, jako wykonawca remontu 1,5 km odcinka ul Szczygielskich w Izdebnie Kościelnym. Zamówienie dotyczy modernizacji nawierzchni fragmentu drogi 1507W (od ul. Srebrnej do ul. Bursztynowej). Firma Efekt wykona frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ścieralnej mieszanki grypsowo-mastyksowej, utwardzenie pobocza oraz wykonanie zjazdów do posesji. Całość inwestycji będzie kosztować 1,49 mln zł.  

Źródło: grodzisknews.pl

Dwie umowy na przebudowę dróg w Błoniu

Prezes Waldemar Brudnowski i Burmistrz Błonia Zenon Reszka

5 sierpnia zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Prezesem Waldemarem Brudnowskim, a Burmistrzem Błonia Zenonem Reszką.

Pierwsza umowa na przebudowę drogi gminnej – ulicy Gwiaździstej w Bieniewicach na odcinku od ul. Purzyckiego do ul. Wesołej. Wartość inwestycji wynosi 613 tys. zł.

Druga umowa dotyczy przebudowy ulic Jana Pawła II i Okrzei w Błoniu i wartość tej inwestycji wynosi 553,5 tys. zł

Źródło: blonie.pl