Nowy Prezesem Zarządu spółki P.P.U.H. EFEKT

lut 7, 2022 Ogłoszenia

Od 1 stycznia 2022 roku Krzysztof Brudnowski został nowym Prezesem Zarządu spółki P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT. Zastąpił na tym stanowisku Waldemara Brudnowskiego, który obecnie piastuje stanowisko prokurenta.

Nowym wiceprezesem spółki P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT został Rafał Brudnowski.

Przez admin