Kategoria: UE

UE

Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 919 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 2021-07-01 do 2021-12-31

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej proekologicznej technologii budowy dróg pod nazwą EkoRoad. Technologia wykonania nawierzchni EkoRoad łączy w sobie najlepsze cechy nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z betonu cementowego. Jako gotowy produkt powstanie innowacyjna nawierzchnia przeznaczona dla ruchu drogowego pojazdów, szczególnie odporna na czynniki środowiskowe oraz obciążenie ruchem ciężkim w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych. Przeznaczeniem nawierzchni są konstrukcje drogowe miejskie i zamiejskie szczególnie narażone na niszczenie od ruchu pojazdów ciężkich, np. przystanki autobusowe, dojazdy do skrzyżowań, strefy ruchu powolnego oraz hamowania, nawierzchnie zajezdni autobusowych, jezdnie manewrowe na terenach centrów logistycznych obejmujące nawierzchnie dla wózków widłowych i kontenerowych. Innowacyjnym atutem nowej technologii wykonania nawierzchni jest jej pozytywny wpływ na środowisko za sprawą wspierania procesów oczyszczenia powietrza z tlenków azotu NO oraz NO2.  Przy opracowywaniu technologii produkcji elementów składowych nawierzchni EkoRoad zastosowano także możliwość zmiany tradycyjnie stosowanej w tego typu rozwiązaniach wody zarobowej wodociągowej na wodą opadową wspierając tym samym naturalną retencję wody.

UE

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wysokość otrzymanych środków: 330 289,83 zł

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.