Oferta handlowa

1. FIRMA

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe budowa i naprawa dróg „EFEKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PPUH EFEKT Sp. z o.o.) jest prywatną firmą drogową istniejącą od 1989 r., która w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością firma działa już od 01 marca 1994 r.

Firma specjalizuje się w budownictwie drogowym i inżynieryjnym, a w szczególności robotach:

 • asfaltowych,
 • brukarskich,
 • inżynieryjnych (wodociągowo-kanalizacyjnych),
 • zieleniarskich,
 • elektrycznych, oraz
 • robotach transportowych.

Od początku swojego istnienia Spółka zrealizowała wiele priorytetowych inwestycji, takich jak:

 • ul. Nowy Świat, Wiejska w Warszawie – przebudowa wg nowego projektu,
 • remont mostu Gdańskiego,
 • drogi dojazdowe do marketów Leroy Merlin w Warszawie,
 • remont drogi 719 w miejscowości Kanie (woj. mazowieckie),
 • modernizacja lotniska Okęcie,
 • budowa supermarketu E'Leclerc w Elblągu.

 Firma koncentruje swoją działalność na realizacji zadań inwestycyjnych powierzonych przez dzielnice Urzędu m. st. Warszawy, jak również gmin podwarszawskich, oraz inwestorów prywatnych. Wynika to przede wszystkim z dużego natężenia prac budowlanych i remontowych dróg w okolicach Warszawy i związanej z tym dużej pojemności rynku, jak również z lokalizacji głównych baz firmy, które znajdują się w zachodniej części Warszawy oraz w Pruszkowie.

2. KATALOG USŁUG

 Podstawową działalnością wykonywaną przez EFEKT Sp. z o.o. są prace zdefiniowane jako 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad.

Ww. roboty obejmują w szczególności: remont, przebudowę i budowę autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym wykonanie podbudowy drogi wraz z nawierzchnią z masy bitumicznej, a także wykonywanie chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe na ww. drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach, malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń, instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.

Ogół usług świadczonych przez EFEKT Sp. z o.o. w ramach budowy dróg i autostrad obejmuje roboty drogowe (asfaltowe), brukarskie, inżynieryjne (wodociągowo-kanalizacyjnych), zieleniarskie, elektryczne, transportowe i pozostałe, niezbędne do kompleksowego obsłużenia każdej inwestycji.

Zasadnicza działalność Spółki koncentruje się wokół robót drogowych, które przyjmują postać zleceń na naprawę lub wymianę nawierzchni, remont drogi wraz z wymianą podbudowy drogi lub budowy nowej drogi z położeniem nawierzchni bitumicznej. Zazwyczaj jednak zlecenia, które realizujemy dotyczą dużo szerszego zakresu prac związanych z budową, modernizacją lub remontem drogi – i obejmują np. wymianę, naprawę lub ułożenie ciągów pieszych, urządzeniem zieleni, przebudową, przeniesieniem lub rozbudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, montażem oświetlenia i znaków drogowych (pionowych i poziomych) oraz innymi pracami tego rodzaju.

Główną przewagę konkurencyjną firmy stanowi posiadany kapitał ludzki – zespół zgranych, doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, odznaczający się dużą efektywnością pracy. Dzięki fachowej załodze, która potrafi zrealizować każde powierzone zadanie terminowo i rzetelnie jesteśmy gotowi podjąć się realizacji każdego kontraktu.

Prowadząc działalność od 1994 r firma skompletowała park maszynowy i tabor transportowy pozwalający obsłużyć największe inwestycje. Dodatkowo kooperujemy z największymi przedsiębiorstwami drogowymi w naszym regionie występując często jako podwykonawca dużych konsorcjów drogowych bądź wspierając się podwykonawcami przy realizacji niektórych inwestycji.

Efekt Sp. z o.o. posiada dobrą i ugruntowaną pozycję na regionalnym rynku usług budownictwa drogowego i dysponuje licznymi referencjami.

  2.1. UZUPEŁNIENIE KATALOGU USŁUG

 Firma Efekt Sp. z o.o. samodzielnie produkuje masy bitumiczne wykorzystywane do stosowania jako nawierzchnie drogowe, wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA). Produkcja mieszanek bitumicznych jest prowadzona zgodnie z polską normą (PN-S-96025: 2000).

Posiadanie własnej wytwórni mas bitumicznych oraz parku maszynowego i specjalistycznych urządzeń, pozwala Spółce wykonywać roboty drogowe w terminach i przy jakości zgodnej ze standardami europejskimi. Moce produkcyjne jakie Efekt Sp. z o.o. posiada pozwalają bez problemu obsłużyć własne zapotrzebowanie w związku z realizowanymi zleceniami na roboty drogowe oraz oferować produkcję mieszanek bitumicznych o określonych parametrach na sprzedaż innym przedsiębiorstwom drogowym.

Aby móc produkować mieszanki bitumiczne o określonych właściwościach i powtarzalnym – niezależnie od partii – identycznym składzie należy dysponować dobrze wyposażonym laboratorium oraz wytwórnią mas bitumicznych pozwalającą na wysoką precyzję dozowania komponentów. Dzięki zakupowi sprzętu laboratoryjnego oraz nowoczesnej wytwórni klasy urządzenia produkowanego przez firmę Beninghoven typ CONCEPT TBA 3000 UC wersja stacjonarna firma EFEKT jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj mieszanek o pożądanych własnościach.

 Linia typu Concept TBA – 3000 U-C firmy Benninghoven jest przeznaczona do produkcji mas bitumicznych w ilości nawet do 320 ton na godzinę. Jako jeden z najnowszych produktów tej firmy TBA – 3000 U-C daje szerokie możliwości produkcji różnego rodzaju mas bitumicznych przy zachowaniu wysokiej produktywności, jakości, poszanowania środowiska naturalnego oraz wysokiej wydajności i niskich kosztach operacyjnych.

Produkowane przez nas masy bitumiczne odznaczające się dużo wyższą jakością w porównaniu do produktów konkurentów i znajdują uznanie wśród klientów firmy.

  2.2. USŁUG NOWE USŁUGI 

 Nasza firma decydując się na produkcję mieszanek bitumicznych postanowiła zastosować najnowocześniejsze i wysoko innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają nie tylko na rozszerzenie własnej oferty produktowej lecz również na wprowadzenie na rynek polski produktów stanowiących nowość w skali światowej, dotychczas jeszcze nie rozpowszechnionych, których specjalne, pożądane właściwości zostały potwierdzone w toku badań naukowych.

Do ww. nowych usług oferowanych przez Efekt sp. z o.o. należą:

 • mieszanki mineralno-asfaltowe z  wykorzystaniem destruktu asfaltowego,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe typu Gufi (asfaltoguma).

W przypadku mieszanek z użyciem destruktu asfaltowego ich stosowanie może być szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia zamawiających w przypadku robót polegających na wymianie nawierzchni remontowanych dróg. Dzięki temu koszt przeprowadzenia remontu drogi może zostać znacząco zmniejszony. Zerwana stara nawierzchnia (pokruszony beton asfaltowy) może być ponownie wykorzystywany nie tylko jako podbudowa drogi, obecnie istnieje możliwość wyprodukowania z niego nowej nawierzchni o tych samych parametrach.

Dzięki precyzyjnemu dozowaniu składników w wytwórni klasy firmy Benninghoven Firma Efekt może oferować wymianę nawierzchni drogi z użyciem dużej części zdjętego asfaltu do ponownego wyprodukowania nawierzchni (o procentowym udziale destruktu asfaltowego w składzie mieszanki decydują parametry techniczne destruktu oraz pożądane parametry techniczne docelowej mieszanki). Ww. rozwiązanie jest korzystne dla środowiska naturalnego.

W przypadku mieszanek specjalnych – czyli betonu asfaltowego z użyciem specjalnych dodatków, które korzystnie zmieniają jego właściwości, a w szczególności mieszanki bitumicznej z dodatkiem odpadów z gumy (tzw. GUFI) możliwe jest produkowanie asfaltów o obniżonym poziomie hałasu. Właściwości GUFI są dobrze znane na rynku – mieszanka ta została okrzyknięta jednym z najważniejszych wynalazków ostatnich kilku lat w sektorze budownictwa drogowego.

Obok standardowych składników kruszywa i asfaltu mieszanka Gufi zawiera dodatki granulatu gumowego i włókien polimerowych, które sprawiają, że uzyskuje się jej specjalne właściwości odróżniające tę mieszankę od zwykłych mieszanek mineralno-asfaltowych. Mieszanka składa się z asfaltu zwykłego lub asfaltu modyfikowanego, kruszywa mineralnego, mającego frakcję grysową i frakcję pisakową, granulatu gumowego oraz włókna polimerowego, a najlepiej poliestrowego o temperaturze topnienia nie niższej iż 200°C. Dodatki gumy i włókna w połączeniu z zastosowaniem elastomeroasfaltu w mieszance GUFI zapewniają uzyskanie szczególnych właściwości warstwy nawierzchni, jak odporność na pękanie i dzięki temu możliwość spełnienia roli membrany przeciwspękaniowej.

Mieszanka GUFI wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wszelkich materiałów podłoża, w tym także betonu, płyty i kostki kamiennej oraz brukowca itp. oraz posiada unikalne właściwości zmniejszenia hałasu wytwarzanego podczas kontaktu opony z nawierzchnią. Efekt wykonania nawierzchni z takiej mieszanki jest zatem podwójny: techniczny – jako poprawa trwałości nawierzchni i ekologiczny – jako zmniejszenie hałaśliwości ruchu pojazdów (cicha nawierzchnia) oraz zużycie odpadu przemysłowego, czyli granulatu gumowego z opon samochodowych. Zmniejszenie hałaśliwości ruchu wyraża się zmniejszeniem poziomu hałasu o 3-5 dB(A), co jest równoważne dwukrotnemu zmniejszeniu natężenia ruchu samochodowego. Z mieszanki takiej mogą też być wykonywane nawierzchnie ścieżek rowerowych oraz boisk i placów zabaw dla dzieci, bowiem dodatek granulatu gumowego w mieszance polepsza właściwości nawierzchni.

Zastosowanie w mieszance granulatu gumowego w połączeniu z włóknem poliestrowym w odpowiednio dobranych proporcjach, objęte jest zgłoszeniem patentowym. Firma Efekt oferuje mieszanki GUFI w oparciu o patent Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie.

Uzupełnienie katalogu usług oraz wprowadzenie nowych usług do oferty firmy jest możliwe dzięki zrealizowaniu projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Efekt Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych mas bitumicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

 

 

euroadres
dodaj do ulubionych ustaw jako stronę startową wydrukuj napisz do nas