Francuska

W dniu 17.08.2009r. podpisaliśmy, jako lider konsorcjum, umowę z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie na wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Francuskiej i ulicy Paryskiej w Warszawie.

 

Zakres robót obejmuje:

1)      roboty drogowe – budowę nowej jezdni, chodników, miejsc parkingowych,

2)     roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowę magistrali wodociągowej ? 1200 mm na odcinku długości ok. 760 m, budowę odwodnienia jezdni, zabezpieczenie istniejących przyłączy domowych, przebudowę kolidujących przewodów wodociągowych ? 100 mm? 150 mm,

3)      roboty elektryczne – budowę nowego oświetlenia jezdni, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ul. Zwycięzców, zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, usunięcie kolizji energetycznych,

4)      roboty teletechniczne – przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej,

5)      gospodarkę zielenią i małą architekturę – założenie nowych zieleńców w pasie drogowym, nasadzenie 37 drzew (lipy), krzewów.

 

Przewidywany termin realizacji inwestycji to 16 miesięcy.

euroadres
dodaj do ulubionych ustaw jako stronę startową wydrukuj napisz do nas